Hvad er vigtigst for Ishøj Byråd? At udbygge kommunen og få flere indbyggere? Eller overholde de love, der skal beskytte naturen? At prioritere en privat investors interesser frem for naturen?

Man skulle mene, at det ville være muligt at udlægge nye områder til boligbyggeri og samtidig respektere gældende lovgivning. Desværre er svaret, at politikerne i Ishøj har valgt at gå på kompromis med naturbeskyttelsen for gøre plads til 21 nye boliger i Ishøj Landsby. Man har samtidig efter DN’s mening været lidt for kreativ i sine bestræbelser for at få den nødvendige dispensation for Naturbeskyttelsesloven.

Sagen kort, som DN Vallensbæk-Ishøj ser den: Ishøj Kommune anlægger med økonomisk støtte fra Banedanmark ny skov mellem den ny jernbane og landsbyen. Dermed forpligter kommunen sig til lovgivning og regler, der er gældende for danske skove, ikke mindst Naturbeskyttelsesloven. Heraf fremgår blandt andet, at der ikke må placeres bygninger inden for en afstand af 300 meter fra skove.

Disse regler vælger kommunen imidlertid at udfordre i forbindelse med planlægning for ny boligbebyggelse i den sydlige del af Ishøj Landsby. Man har valgt at lokalplanlægge langt ud i skovbeskyttelseslinjen for at tilgodese en privat investors ønske om at udnytte sin grund maksimalt.

De 300 meter beskyttelseslinje er blevet til cirka 15 meter.

Miljøstyrelsen spiller med

Jamen, kan en kommune da bare sætte sig over loven, når de lokalplanlægger? Svaret er nej. Når det handler om dispensation for skovbeskyttelseslinjen, skal kommunen have en godkendelse fra Miljøstyrelsen – og den havde kommunen sikret sig, inden man sendte lokalplanforslaget i høring. Miljøstyrelsen havde tilkendegivet, at man var indstillet på at bøje reglerne. I sin ansøgning havde kommunen forklaret, at der mellem skoven og landsbyen er et overdrevsområde. Det kan enhver, der har lyst, konstatere ikke er tilfældet. Der er et flot skovbryn, præcist som beskrevet af kommunen, da man i sin tid anlagde skoven.

Samme regler for nyt som gammelt byggeri

DN Vallensbæk-Ishøj har forståelse for kommunens ønske om at udfylde hullerne i bebyggelsesrækken på Ishøj Søndergade og for fortætningen af bebyggelsen langs Pilemøllevej. DN har derfor en pragmatisk holdning til overholdelse af skovbyggelinjen og har i høringssvar alene advokeret for, at en ”udbuling” i forhold til de øvrige matrikler ikke skal overføres til byzone og til bebyggelse. Det ville sikre, at ny bebyggelse får samme afstand til skoven som den eksisterende.

DN har imidlertid ingen forståelse for, at kommunen går på kompromis med sandheden og omdøber et skovbryn til overdrev, fordi man er såre klar over, at skovbeskyttelseslinjen er skabt for blandt andet at beskytte skovbryn. DN har heller ingen forståelse for, at kommunen på den ene side er så stolt over sin nye skov og anvender den til at pudse sin grønne profil, når man på den anden udfordrer de regler og den lovgivning, som følger med den nye skov, ved at tilgodese en privat investors ønsker.

DN Vallensbæk-Ishøj har skrevet høringssvar til kommunen og efterfølgende skrevet til Miljøstyrelsen med ønske om, at styrelsen ikke giver Ishøj Kommune den ønskede reduktion af skovbyggelinjen. Begge skrivelser kan findes her på hjemmesiden under "Høringssvar".

Et enigt byråd godkendte 7. juni 2022 lokalplanen, hvorefter man formelt anmoder Miljøstyrelsen om at reducere skovbyggelinjen.