I 1984 udgav DN Naturfører for St. Vejle ådal forfattet af Knud Mørk Hansen. Vi har fået lov at vise nedenstående kortskitse fra bogen.

 

Kortet viser Store Vejleås forløb fra lige inden den løber ud i Tueholm Sø og til den møder Verdenshavet ud for Tangloppen (FDM's campingplads i Ishøj)