Store Vejleå fra udløbet ved bygværket i det sydvestlige hjørne af Vallensbæk Sø til slusen ved Ishøj Havn kan følges ad stier af vekslende kvalitet. Det første stykke langs Tranegilde Mose er et kunstigt forløb. Åen blev i 1937 lagt op på kanten af den tidligere fjordarm for at kunne dræne det store engområde som udgjordes af Tranegilde og Vallensbæk Moser. Det gjorde man for at vinde mere landbrugsland - og som det altid går, så endte det med en voldsom naturforringelse og uduelige marker. Åen ser man ikke meget til på strækningen før man ud for Tranegilde Landsby efter passagen af broen nu følger Åen på den modsatte side.

For at forbedre iltoptagelsen i vandet, blev der for en del år siden udlagt store sten. Om sommeren er der muligheder for at se fisk blandt de mange vandplanter i åen. Fiskehejren står også for at få sig en lækkerbidsken.