DN modtog i vinters en henvendelse fra arrangøren af Geocachernes egen internationale CITO (Cache In - Trash Out), som foreslog et samarbejde. Vi aftalte at samle ind i området omkring Vallensbæk Havn og Ringebæk Sø.

Det blev et i alle måder vellykket arrangement. Vallensbæk Kommune havde på forhånd opstillet et stort telt med tilhørende borde-bænkesæt lige ved Tanghusene og sørget for handsker og hapsere, så man ikke skulle bukke sig alt for meget. Superbrugsen havde sponseret kager og saftevand. Og Strandparken havde lånt os nøgler til toiletterne samt lovet at hente det opsamlede skrald.

Næste dag - om søndagen - var turen så kommet til Ishøj, hvor affaldsindsamlingen udgik fra Havhytten. Her var også fint fremmøde, og nogle elever fra CPH-Vest og spejderne havde lavet en lille konkurrence om affaldstyper.

I Torslunde blev der også indsamlet affald - her gav Bylauget en hånd med.