Som resten af DN arbejder vi for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø. Det gør vi på forskellige måder.

Vi deltager i debatterne med de to kommuner om kommuneplaner og andre ting, der har betydning for vores natur og miljø som feks. planer for bebyggelse, trafik, affaldshåndtering, vandforsyning, adgang til naturen og andre vigtige emner.
DN har indsigelsesret - dvs. vi får forelagt sager, som naturligt vedrører vort interesseområde til udtalelse.
Vi arrangerer lokalt DN's årligt tilbagevendende Affaldsindsamlingsdag - og vi deltager også i Naturens Dag og Mosens Dag. Desuden afholder vi også små arrangementer som en nattergaletur om foråret.
Vi sidder med i Grønt Forum i Ishøj Kommune og i Det lokale Agenda 21 Råd i Vallensbæk Kommune.
Vi samarbejder også med Friluftsrådet og Vestegnens Sportsfiskersammenslutning om sager af fælles interesse.