I Vallensbæk Kommune har kommunalbestyrelsen nedsat at lokalt agenda 21 råd (LA21-rådet). 

For tiden består Rådet af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 repræsentanter for interesseorganisationer - pt. en fra Friluftsrådet og en fra Danmarks Naturfredningsforening. 

I Ishøj Kommune - Grønt Forum