I Vallensbæk Kommune har kommunalbestyrelsen nedsat et Lokalt Agenda 21 -Råd

For tiden består Rådet af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 5  eksterne (pt. 1 vakant) fra foreninger, interesseorganisationer og erhvervslivet - herunder bla.  en fra Friluftsrådet og en fra Danmarks Naturfredningsforening. 

Se Strategi for Lokal Agenda 21 

I Ishøj Kommune - Grønt Råd

Link til Grønt Råd i Ishøj