Tanghusene og Lokalplan 105 i Vallensbæk

Lokalplan 105 Havn og Strand omfatter som navnet siger - Vallensbæk Havn og den del af Strandparken, som ligger i Vallensbæk. Kommunen har undervejs i arbejdet med lokalplanen inddraget DN og andre med naturlig interesse i området for at høre deres meninger. På et enkelt punkt har DN haft indvendinger mod et delprojekt nemlig omkring Kommunens ønsker med hensyn til Tanghusene. Du kan se vores høringsvar og afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar fra DN Vallensbæk-Ishøj

Klage

Afgørelse