I 1984 udgav DN Naturfører for St. Vejle ådal forfattet af Knud Mørk Hansen. Vi har fået lov at vise nedenstående kortskitse fra bogen.